หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง ผู้นำท้องถิ่น

๑. นายสุวัฒน์  ถมทรัพย์                               กำนันประจำตำบล

 ๒. นายนภนต์  ระโหฐาน                              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

๓. นายสมจิตร  แช่มช้อย                              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

๔. นายมนัส  พระมาลา                                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

๕. นางประทีป  คงแดงดี                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

๖. นางสาวชรินรัตน์  ทองสุข                          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

๗. นายสกุณา  พันธุ์เมือง                              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

๘. นางสาวสิริกาญจน์  สุมณฑา                       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

๙. นายพา  กอระพันธ์                                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

๑๐. นายสนั่น  อู่อรุณ                                  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

๑๑. นายสิน  พรายระหาร                            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

๑๒. นายชุมพล  ฉิมเพชร์                              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

๑๓. นายบรรเจิด  จันทรรัตน์                          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒

๑๔. นายวินัย  บุญปัญญา                             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

๑๕. นายวสันต์  งามขำ                                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

๑๖. นายอำนาจ  มะนาวหวาน                        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖

๑๗. นายเสาร์  แกรวงษ์                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗

๑๘. นายสุเทพ  เผือกผ่อง                              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-07-26 21:27:27 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:14:06

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 5 | เดือนนี้ : 1724 | ปีนี้ : 17262 | รวม : 108372 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี