หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1760
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
364
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
379
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
365
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
351
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
359
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
310
  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
292
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
290
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
321


ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 89 | เดือนนี้ : 2187 | ปีนี้ : 26159 | รวม : 85372 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี