ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3086
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
764
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
718
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1404
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
670
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
630
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
672
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
288
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
423
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
272
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
280
  แผนป้องกันการทุจริต
270
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
196
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
195
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
210
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
193
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
188
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
175
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
213
  ข้อมูลการให้บริการ
173
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
183
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
287
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
158
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
184
  การมีส่วนร่วม
187

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

 
พรบ./พรก. | กฏกระทรวง/ระเบียบ | คำสั่ง สถ. | หนังสือราชการ สถ. | มติ ก.บจ./มติ ก.อบต. | มติ ก.จังหวัด.
 
 
 
Visitor  : วันนี้ 88 | เดือนนี้ : 8433 | ปีนี้ : 23633 | รวม : 164600 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี