หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1866
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
400
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
401
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
393
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
386
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
383
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
338
  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
314
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
322
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
347
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
1
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
2
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1
  แผนป้องกันการทุจริต
2


ทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 54 | เดือนนี้ : 1074 | ปีนี้ : 30605 | รวม : 89818 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี