ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3342
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
884
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
818
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1515
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
778
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
745
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
904
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
391
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
563
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
381
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
397
  แผนป้องกันการทุจริต
373
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
297
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
296
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
323
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
316
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
300
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
288
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
322
  ข้อมูลการให้บริการ
272
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
292
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
429
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
256
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
299
  การมีส่วนร่วม
299

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

 
พรบ./พรก. | กฏกระทรวง/ระเบียบ | คำสั่ง สถ. | หนังสือราชการ สถ. | มติ ก.บจ./มติ ก.อบต. | มติ ก.จังหวัด.
 
 
 
Visitor  : วันนี้ 149 | เดือนนี้ : 9341 | ปีนี้ : 45229 | รวม : 186196 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี