ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3569
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
968
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
896
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1591
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
866
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
481
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
759
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
468
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
482
  แผนป้องกันการทุจริต
472
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
386
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
384
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
414
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
390
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
379
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
359
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
413
  ข้อมูลการให้บริการ
416
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
378
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
629
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
337
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
391
  การมีส่วนร่วม
376
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
21

ทั้งหมด 24 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
พรบ./พรก. | กฏกระทรวง/ระเบียบ | คำสั่ง สถ. | หนังสือราชการ สถ. | มติ ก.บจ./มติ ก.อบต. | มติ ก.จังหวัด.
 
 
 
Visitor  : วันนี้ 63 | เดือนนี้ : 2787 | ปีนี้ : 75017 | รวม : 215984 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี