ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2886
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
726
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
681
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1348
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
626
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
586
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
628
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
239
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
274
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
232
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
235
  แผนป้องกันการทุจริต
237
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
163
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
154
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
168
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
145
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
140
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
141
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
172
  ข้อมูลการให้บริการ
137
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
139
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
142
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
131
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
154
  การมีส่วนร่วม
147

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

 
พรบ./พรก. | กฏกระทรวง/ระเบียบ | คำสั่ง สถ. | หนังสือราชการ สถ. | มติ ก.บจ./มติ ก.อบต. | มติ ก.จังหวัด.
 
 
 
Visitor  : วันนี้ 78 | เดือนนี้ : 4282 | ปีนี้ : 4282 | รวม : 145249 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี