หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- งานการเงิน
ผู้ชม
  รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560
290
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
91
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
61
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
57
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
50
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
62
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
47
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1
54
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2
56
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3
63
  รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
11
  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
10
  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
9
  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562
8
  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
11
  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
10
  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562
8
  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
12
  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
7
  งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562
9
  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
7
  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
9
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
9


ทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 95 | เดือนนี้ : 3414 | ปีนี้ : 38886 | รวม : 129996 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี